Vliv olanzapinu a quetiapinu na kognitivní funkce a kvalitu života u schizofreniků

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Kognitivní deficit s následným poklesem kvality života dlouhodobě představuje jeden z klinicky nejdůležitějších projevů schizofrenie. V souvislosti s jeho minimalizací jsou v poslední době zmiňována především antipsychotika druhé generace. S cílem ozřejmit jejich klinický účinek byl v tomto ohledu porovnáván quetiapin oproti olanzapinu. Do jednoleté prospektivní studie bylo zapojeno 86 schizofreniků; hodnocení podle SSTICS, COGLAB, SIP, GAF a DAI probíhalo před zahájením léčby, ve 3., 6., 9. a 12. měsíci. Obě látky byly srovnatelně účinné ve zlepšení klinické symptomatiky, avšak quetiapin byl podstatně lépe snášen (p = 0,002) a jeho užívání bylo spojeno s lepšími výsledky v testech zaměřených na hodnocení neurokognitivity (p = 0,01). Naopak pro léčbu olanzapinem byla charakteristická vyšší stabilita dosaženého antipsychotického účinku, nižší frekvence přerušení léčby a častější poruchy metabolismu (p = 0,001).

Kognitivní deficit s následným poklesem kvality života dlouhodobě představuje jeden z klinicky nejdůležitějších projevů schizofrenie. V souvislosti s jeho minimalizací jsou v poslední době zmiňována především antipsychotika druhé generace. S cílem ozřejmit jejich klinický účinek byl v tomto ohledu porovnáván quetiapin oproti olanzapinu. Do jednoleté prospektivní studie bylo zapojeno 86 schizofreniků; hodnocení podle SSTICS, COGLAB, SIP, GAF a DAI probíhalo před zahájením léčby, ve 3., 6., 9. a 12. měsíci. Obě látky byly srovnatelně účinné ve zlepšení klinické symptomatiky, avšak quetiapin byl podstatně lépe snášen (p = 0,002) a jeho užívání bylo spojeno s lepšími výsledky v testech zaměřených na hodnocení neurokognitivity (p = 0,01). Naopak pro léčbu olanzapinem byla charakteristická vyšší stabilita dosaženého antipsychotického účinku, nižší frekvence přerušení léčby a častější poruchy metabolismu (p = 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky