Venlafaxin vs SSRI v léčbě deprese – studie COMPARE

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Objektivní porovnání účinnosti venlafaxinu a selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (fluoxetin, sertralin, paroxetin, fluvoxamin a citalopram) v léčbě depresivní poruchy bylo předmětem metaanalýzy 34 randomizovaných a dvojitě zaslepených klinických studií publikovaných do ledna roku 2007. Venlafaxinem o průměrné dávce 151 mg/den bylo léčeno 4 191 nemocných, zatímco SSRI 3 621 pacientů a sledován byl především stupeň remise. Ta byla významně častější právě u pacientů léčených venlafaxinem nežli v případě SSRI (95% CI: 0,038–0,081; p < 0,001). Oproti placebu je pravděpodobnost dosažení remise 6 % u SSRI, ale až 13 % u venlafaxinu. Rozdíl venlafaxinu oproti SSRI jako celé skupině byl významný, avšak s ohledem na konkrétní látky byl signifikantní pouze oproti fluoxetinu.

Objektivní porovnání účinnosti venlafaxinu a selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (fluoxetin, sertralin, paroxetin, fluvoxamin a citalopram) v léčbě depresivní poruchy bylo předmětem metaanalýzy 34 randomizovaných a dvojitě zaslepených klinických studií publikovaných do ledna roku 2007. Venlafaxinem o průměrné dávce 151 mg/den bylo léčeno 4 191 nemocných, zatímco SSRI 3 621 pacientů a sledován byl především stupeň remise. Ta byla významně častější právě u pacientů léčených venlafaxinem nežli v případě SSRI (95% CI: 0,038–0,081; p < 0,001). Oproti placebu je pravděpodobnost dosažení remise 6 % u SSRI, ale až 13 % u venlafaxinu. Rozdíl venlafaxinu oproti SSRI jako celé skupině byl významný, avšak s ohledem na konkrétní látky byl signifikantní pouze oproti fluoxetinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky