Atypická antipsychotika vs haloperidol u psychotické agitace

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Využití atypických antipsychotik v běžné psychiatrické praxi je v poslední době diskutováno z nejrůznějších úhlů pohledu. Nově byla porovnávána klinická účinnost haloperidolu oproti atypickým antipsychotikům (olanzapin, risperidon a quetiapin) u akutně agitovaných pacientů v průběhu 72 hodin od aplikace. U 101 zúčastněných pacientů bylo patrné jasné zlepšení při podání jakéhokoliv antipsychotika, přičemž mezi sledovanými skupinami nebyl pozorován žádný významný rozdíl v účinnosti. Podle očekávání však v případě haloperidolu byl oproti atypickým antipsychotikům zaznamenán signifikantně vyšší výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků.

Využití atypických antipsychotik v běžné psychiatrické praxi je v poslední době diskutováno z nejrůznějších úhlů pohledu. Nově byla porovnávána klinická účinnost haloperidolu oproti atypickým antipsychotikům (olanzapin, risperidon a quetiapin) u akutně agitovaných pacientů v průběhu 72 hodin od aplikace. U 101 zúčastněných pacientů bylo patrné jasné zlepšení při podání jakéhokoliv antipsychotika, přičemž mezi sledovanými skupinami nebyl pozorován žádný významný rozdíl v účinnosti. Podle očekávání však v případě haloperidolu byl oproti atypickým antipsychotikům zaznamenán signifikantně vyšší výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky