Fluticason furoát – nový intranazální kortikosteroid

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Autoři - působiště: Alergologická ambulance II. DK, pracoviště Dětská nemocnice, FN Brno

Souhrn

Alergickou rýmu považuje řada laiků, ale bohužel i lékařů, za zcela banální onemocnění. Výrazné zhoršení kvality života postižených osob, vysoké náklady na léčbu, vysoké nepřímé náklady zaviněné absencí ve škole nebo v zaměstnání, či přinejmenším zhoršení pracovního výkonu, však ukazují toto onemocnění v jiném světle. Navíc se alergická rýma často pojí s průduškovým astmatem, jehož průběh je nedostatečně léčenou rýmou nepříznivě ovlivňován.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky