Fixní kombinace alendronát 70 mg + cholekalciferol 2 800 UI v týdenní dávce

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Osteologie
Autoři: MUDr. Tomáš Hála
Autoři - působiště: SYNARC/CCBR Czech – Center for Clinical and Basic Research, Pardubice, a Osteocentrum, Krajská nemocnice Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Souhrn

V léčbě osteoporózy lze použít přípravky snižující kostní resorpci (bisfosfonáty, kalcitonin, selektivní modulátory estrogenních receptorů) nebo přípravky stimulující kostní formaci (parathormon 1-34 – teriparatid), eventuálně léčiva spojující obě tyto vlastnosti (stroncium ranelát). Hlavním cílem léčby je zabránit zlomeninám, mezi další cíle patří zachování nebo úprava množství a kvality kostní hmoty, dále zmírnění klinických důsledků zlomenin a deformit skeletu a zachování tělesné zdatnosti. Bisfosfonáty jsou léky 1. volby v terapii postmenopauzální osteoporózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky