Novinky ve farmakoterapii epilepsie

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Jana Zárubová
Autoři - působiště: Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, Neurologická klinika IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn

Léčba epilepsie je vzhledem k prevalenci tohoto chronického onemocnění častým problémem klinických neurologů.3 Přibližně třetina pacientů je farmakorezistentních. Pro část z nich je řešením epileptochirurgie nebo stimulační léčba. Přesto zůstává stále mnoho nemocných s epilepsií, kterým současná medicína nedokáže pomoci tak, aby byli zcela bez záchvatů. U pacientů, jejichž stav se daří antiepileptiky (AE) upravit, se můžeme setkávat s chronickými nežádoucími účinky léčby. Vývoj nových AE je veden snahou najít léky, které budou účinné u dosud farmakorezistentních jedinců, ale také snahou o modernější a bezpečnější farmakoterapii epilepsie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky