Současná farmakoterapie stabilizované CHOPN

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Norbert Pauk
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Na Bulovce, 3. LF UK a IPVZ, Praha

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří celosvětově mezi významné příčiny chronické morbidity a mortality. CHOPN je celoživotní progredující onemocnění, které výrazně zhoršuje kvalitu života nemocných, často vede k invaliditě a předčasné smrti. Nejdůležitějším příčinným faktorem je kouření tabáku.1–4 Celosvětově je nejčastěji vyskytujícím se rizikovým faktorem kouření cigaret, v Evropě nyní kouří 30 % populace, v České republice kouří asi 32 % obyvatel (35 % mužů, 27 % žen).

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří celosvětově mezi významné příčiny chronické morbidity a mortality. CHOPN je celoživotní progredující onemocnění, které výrazně zhoršuje kvalitu života nemocných, často vede k invaliditě a předčasné smrti. Nejdůležitějším příčinným faktorem je kouření tabáku.1–4 Celosvětově je nejčastěji vyskytujícím se rizikovým faktorem kouření cigaret, v Evropě nyní kouří 30 % populace, v České republice kouří asi 32 % obyvatel (35 % mužů, 27 % žen).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky