Současné postupy v prevenci a léčbě závislosti na tabáku

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Eva Králíková, CSc.
Autoři - působiště: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Kouření tabáku je největší „pandemií“ 20. století, během něhož nasčítala na 100 milionů obětí – tedy více než obě světové války dohromady. V tomto století zemře ve světě na nemoci způsobené kouřením více než jedna miliarda lidí. Letos má tabák ve světě 5 milionů obětí. V České republice je kouření nyní ročně příčinou 18 000 úmrtí, a to především na onemocnění nádorová (8 000 úmrtí v důsledku kouření, z toho 5 000 na karcinom plic, podíl kouření na nádorových onemocněních celkem 25 %), kardiovaskulární (7 000 úmrtí v důsledku kouření, podíl kouření na kardiovaskulárních onemocněních 15 %) a chronická plicní (2 000 úmrtí, podíl kouření 85 %), ale i desítky dalších nemocí v podstatě všech částí těla.16 Také pasivní kouření poškozuje zdraví, a zejména pro poškození cév může znamenat téměř stejné riziko (80–90 %) jako kouření aktivní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky