Postavení tiotropia v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci v roce 2007

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: Oddělení respiračních nemocí, LERYMED, spol. s r. o., Praha

Souhrn

V roce 2001 byla Světovou iniciativou proti chronické obstrukční plicní nemoci (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD) pod patronací Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO) poprvé vydána Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Nové komplexní vydání Světové strategie diagnostiky, léčby a prevence chronické obstrukční plicní nemoci bylo vyhlášeno 17. listopadu v japonském Kjótu,1 a již 30. 5. 2007 se konal slavnostní křest jeho českého knižního překladu, vydaného Českým občanským sdružením proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN).2 Na webových stránkách GOLD (www.goldcopd.org) je již od prosince 2006 dostupná kapesní verze základního dokumentu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky