Význam kombinace salmeterol/fluticason v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje celosvětově velice významný medicínský problém. Odhaduje se, že každým rokem na její následky umírá kolem 3 milionů osob. Ačkoliv klinické příznaky CHOPN si jsou v mnohém podobné s bronchiálním astmatem a podobně je tomu i v případě léčby, je třeba brát nemalý zřetel na skutečnost, že obě nosologické jednotky jsou navzájem dostatečně vyhraněny – jak etiopatogenetickými procesy, tak i diagnostickými postupy. Z farmakoterapeutického pohledu tak v léčbě CHOPN v současné době převládá využití parasympatolytik (ipratropia či tiotropia), u astmatu jsou lékem volby inhalační kortikosteroidy (IKS), často v kombinaci s b2-mimetiky (fluticason/salmeterol či budesonid/formoterol). V následujícím textu je uveden přehled předpokladů a dosavadních klinických zkušeností s podáváním IKS a b2-mimetik, a sice fluticasonu se salmeterolem, které by mohly

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky