Budesonid/formoterol pro udržovací a úlevovou léčbu nekontrolovaného astmatu versus vysoká dávka kombinace salmeterol/fluticason

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha

Souhrn

Hlavním cílem moderní léčby astmatu je zlepšení kontroly nad nemocí, což reflektují i současná lékařská doporučení v intencích zlepšení péče o pacienty. Pokud není u dospělých pacientů nízkou dávkou inhalačních kortikosteroidů (IKS) dosaženo kontroly nad astmatem, představuje další terapeutickou možnost léčba fixní kombinací IKS/LABA (inhalační b2-agonisté s dlouhodobým účinkem). Poslední průzkumy o astmatu ukázaly, že ačkoliv je většina pacientů léčena fixní kombinací nebo monoterapií IKS, pacienti musejí denně používat úlevovou léčbu (SABA – inhalační b2-agonisté s krátkodobým účinkem) a velká část pacientů má denní nebo noční příznaky astmatu či je hospitalizována pro astma.

Hlavním cílem moderní léčby astmatu je zlepšení kontroly nad nemocí, což reflektují i současná lékařská doporučení v intencích zlepšení péče o pacienty. Pokud není u dospělých pacientů nízkou dávkou inhalačních kortikosteroidů (IKS) dosaženo kontroly nad astmatem, představuje další terapeutickou možnost léčba fixní kombinací IKS/LABA (inhalační b2-agonisté s dlouhodobým účinkem). Poslední průzkumy o astmatu ukázaly, že ačkoliv je většina pacientů léčena fixní kombinací nebo monoterapií IKS, pacienti musejí denně používat úlevovou léčbu (SABA – inhalační b2-agonisté s krátkodobým účinkem) a velká část pacientů má denní nebo noční příznaky astmatu či je hospitalizována pro astma.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky