Ciclesonid vs budesonid u těžkého astmatu adolescentů

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Ciclesonid je nově vyvinutý kortikosteroid, jemuž je vlastní aktivace do farmakologicky účinné formy až na úrovni bronchiální stěny. Jeho účinnost byla nyní předmětem zkoumání u mladých pacientů s těžkým astmatem ve věku 12–17 let (n = 403). Ti byli léčeni budesonidem v dávce 400 mg 1x denně po dobu dvou týdnů. Poté byli náhodně rozděleni do skupiny léčené cíclesonidem 320 mg 1x denně či dvojnásobnou dávkou budesonidu, tj. 800 mg 1x denně. Aplikace ciclesonidu i budesonidu vedla oproti stavu před léčbou k výraznému zvýšení usilovného výdechového objemu za jednu sekundu (FEV1 – forced expiratory volume) (p < 0,0001); srovnatelný mezi oběma skupinami byl i počet dnů bez známek astmatu a bez nutnosti užití záchranné medikace. Během léčby nebyl pozorován jediný případ kandidózy. Podávání ciclesonidu však oproti budesonidu nebylo spojeno s poklesem množství kortisolu vylučovaného močí.

Ciclesonid je nově vyvinutý kortikosteroid, jemuž je vlastní aktivace do farmakologicky účinné formy až na úrovni bronchiální stěny. Jeho účinnost byla nyní předmětem zkoumání u mladých pacientů s těžkým astmatem ve věku 12–17 let (n = 403). Ti byli léčeni budesonidem v dávce 400 mg 1x denně po dobu dvou týdnů. Poté byli náhodně rozděleni do skupiny léčené cíclesonidem 320 mg 1x denně či dvojnásobnou dávkou budesonidu, tj. 800 mg 1x denně. Aplikace ciclesonidu i budesonidu vedla oproti stavu před léčbou k výraznému zvýšení usilovného výdechového objemu za jednu sekundu (FEV1 – forced expiratory volume) (p < 0,0001); srovnatelný mezi oběma skupinami byl i počet dnů bez známek astmatu a bez nutnosti užití záchranné medikace. Během léčby nebyl pozorován jediný případ kandidózy. Podávání ciclesonidu však oproti budesonidu nebylo spojeno s poklesem množství kortisolu vylučovaného močí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky