Fluticason vs beclomethason či budesonid u chronického astmatu

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Beclomethason, budesonid a fluticason jsou nejužívanějšími kortikosteroidy určenými k léčbě bronchiálního astmatu. S cílem porovnat jejich farmakologický účinek byla nově provedena metaanalýza studií, a to hned dvěma na sobě nezávislými autory. Z dosud publikovaných studií splnilo vstupní kritéria 71 (n = 14 602). S ohledem na odstoupení ze studií nebyl mezi jednotlivými molekulami zjištěn žádný rozdíl. Podávání fluticasonu však bylo spojeno s nižším výskytem astmatických projevů a současně s menší potřebou záchranné medikace. Jeho podávání však bylo provázeno vyšším výskytem faryngitidy. Hladiny kortisolu v plazmě i moči byly v jednotlivých studiích sice měřeny, avšak výsledné údaje byly značně rozdílné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky