Imunogenicita a snášenlivost interferonu-b1a u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Zavedení interferonu-b1a do léčby roztroušené sklerózy znamenalo jistě velice významný pokrok. V minulých měsících byla klinickému hodnocení s ohledem na jeho účinnost, ale i bezpečnost podrobena jeho nová forma, a sice bez obsahu lidských či zvířecích komponent (pozn.: t. č. přípravek Rebif obsahuje lidský sérový albumin). V 96týdenní multicentrické studii byl aplikován v dávce 44 mg/0,5 ml s. c. 2x týdně pacientům s projevy RS buď tento modifikovaný interferon (n = 260), anebo dosud běžně užívaný (n = 339). Chřipkové projevy během léčby byly výrazně méně časté u pacientů s modifikovaným IFN (48,1 vs 70,8 %); analogická situace se týkala i reakce v místě vpichu (29,6 vs 83,8 %) či počtu pacientů s vytvořenými neutralizačními protilátkami (11,1 vs 19,5 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky