Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci: srovnání dvou terapeutických přístupů – studie INSPIRE

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Jaromír Zatloukal
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP, Olomouc

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v celosvětovém měřítku a významně se podílí na nákladech na zdravotní péči. Řada pacientů s CHOPN prodělává opakované exacerbace, které se projevují zhoršením jejich obtíží v důsledku akutního snížení ventilačních funkcí a prohloubení zánětu dýchacích cest při respirační infekci nebo znečištění ovzduší. Tyto exacerbace zhoršují celkový zdravotní stav pacienta, zvyšují náklady na hospitalizaci a vedou ke zvýšení mortality.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v celosvětovém měřítku a významně se podílí na nákladech na zdravotní péči. Řada pacientů s CHOPN prodělává opakované exacerbace, které se projevují zhoršením jejich obtíží v důsledku akutního snížení ventilačních funkcí a prohloubení zánětu dýchacích cest při respirační infekci nebo znečištění ovzduší. Tyto exacerbace zhoršují celkový zdravotní stav pacienta, zvyšují náklady na hospitalizaci a vedou ke zvýšení mortality.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky