Salbutamol v kombinaci s ipratropiem v léčbě akutní bronchiolitidy

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

V léčbě akutní bronchiolitidy se v současné době užívá celá řada látek, avšak jejich účinnost v této indikaci často bohužel není dostatečně podložena klinickými studiemi. Nově byla v této indikaci hodnocena účinnost parasympatolyticky působícího bromidu ipratropia s krátkodobě působícím b2-agonistou salbutamolem, či placeba, a to u 69 dětí se středně těžkou až těžkou bronchiolitidou. Obě bronchodilatancia oproti placebu výrazně zlepšila klinický stav již za 30 minut po podání, a to za současného zlepšení saturace krve kyslíkem. Přesto však nebyl nikterak ovlivněn průběh hospitalizace ani její délka.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky