Indacaterol – nový β2-agonista s 24hodinovým účinkem

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Předmětem recentně publikované dvojitě zaslepené studie s 42 nemocnými s astmatem bylo ověření účinnosti a bezpečnosti teprve nedávno vyvinuté molekuly indacaterolu. Jedná se o agonistu s 24hodinovou dobou účinku působícího selektivně na b2-receptorech. Pacientům byl v inhalační formě podáván v dávkách 50, 100, 200 či 400 mg a sledován byl především usilovný výdechový objem za jednu sekundu (FEV1 – forced expiratory volume) 30 minut a 21 hodin po aplikaci. Obě vyšší dávky zajišťovaly vyšší účinnost, a to jak po 30 minutách (prodloužení FEV1 o 7,6 % a 14,9 %), tak i za 21 hodin (o 7,5 % a 10,4 %). Účinek indacaterolu na průsvit průdušek byl závislý na dávce a setrvalý po dobu celých 24 hodin. Autoři studie současně poukazují na jeho poměrně rychlý nástup účinku a dobrý bezpečnostní profil.

Předmětem recentně publikované dvojitě zaslepené studie s 42 nemocnými s astmatem bylo ověření účinnosti a bezpečnosti teprve nedávno vyvinuté molekuly indacaterolu. Jedná se o agonistu s 24hodinovou dobou účinku působícího selektivně na b2-receptorech. Pacientům byl v inhalační formě podáván v dávkách 50, 100, 200 či 400 mg a sledován byl především usilovný výdechový objem za jednu sekundu (FEV1 – forced expiratory volume) 30 minut a 21 hodin po aplikaci. Obě vyšší dávky zajišťovaly vyšší účinnost, a to jak po 30 minutách (prodloužení FEV1 o 7,6 % a 14,9 %), tak i za 21 hodin (o 7,5 % a 10,4 %). Účinek indacaterolu na průsvit průdušek byl závislý na dávce a setrvalý po dobu celých 24 hodin. Autoři studie současně poukazují na jeho poměrně rychlý nástup účinku a dobrý bezpečnostní profil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky