Budesonid/formoterol jako udržovací i úlevová medikace

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Fixní kombinace inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě působícího b2-mimetika – budesonid/formoterol byla teprve nedávno označena nejen za udržovací léčbu astmatu, ale též za léčbu úlevovou, což umožňuje molekula formoterolu, jež poměrně záhy po podání navozuje bronchodilataci. Tato léčba je pacienty dobře snášena a s ohledem na účinnost podpořena výsledky dvou velkých klinických studií COMPASS a COSMOS. Při užívání této fixní kombinace byl zjištěn nižší výskyt klinicky potvrzených exacerbací, a to o 21–39 % oproti nemocným léčeným kombinací salmeterol/fluticason + krátkodobě působící b2-mimetikum (SABA – short-acting beta-agonist; studie COSMOS) či oproti vyšší fixní dávce budesonid/formoterol nebo salmeterol/fluticason + opět SABA (studie COMPASS).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc



Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky