Účinnost a bezpečnost pentavalentní rotavirové vakcíny u zdravých nedonošenců

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Rotavirové infekce jsou v dětském věku bezpochyby vedoucí příčinou akutní gastroenteritidy spojené s dehydratací, s čímž velice úzce koreluje i dětská mortalita. Nedonošení novorozenci, zejména kvůli většímu sklonu k dehydrataci, představují v tomto ohledu velice rizikovou skupinu, a proto se klinické projevy rotavirové gastroenteritidy oproti donošeným novorozencům mohou významně lišit, především s ohledem na intenzitu klinických příznaků. Typické jsou především stolice s příměsí hlenu či krve a distenze střev; popsán byl i průběh pod obrazem nekrotizující enterokolitidy. V placebem kontrolované studii REST byla potvrzena nejenom účinnost, ale současně i bezpečnost živé perorální vakcíny RotaTeq složené z 5 rotavirových sérotypů, přičemž riziko neprůchodnosti střevní bylo srovnatelné se skupinou dětí, jimž bylo podáno placebo.

Rotavirové infekce jsou v dětském věku bezpochyby vedoucí příčinou akutní gastroenteritidy spojené s dehydratací, s čímž velice úzce koreluje i dětská mortalita. Nedonošení novorozenci, zejména kvůli většímu sklonu k dehydrataci, představují v tomto ohledu velice rizikovou skupinu, a proto se klinické projevy rotavirové gastroenteritidy oproti donošeným novorozencům mohou významně lišit, především s ohledem na intenzitu klinických příznaků. Typické jsou především stolice s příměsí hlenu či krve a distenze střev; popsán byl i průběh pod obrazem nekrotizující enterokolitidy. V placebem kontrolované studii REST byla potvrzena nejenom účinnost, ale současně i bezpečnost živé perorální vakcíny RotaTeq složené z 5 rotavirových sérotypů, přičemž riziko neprůchodnosti střevní bylo srovnatelné se skupinou dětí, jimž bylo podáno placebo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky