Význam současného podávání kombinace salmeterol/fluticason s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

S cílem objasnit, zda tiotropium v kombinaci se salmeterolem či v trojkombinaci s fluticasonem a salmeterolem zlepšuje klinický stav pacientů se středně těžkou až těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci oproti tiotropiu samotnému, byla nově provedena dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie, které se zúčastnilo 449 nemocných. Během jednoho roku trvání studie byl u pacientů léčených tiotropiem v kombinaci s placebem počet exacerbací prakticky srovnatelný s počtem exacerbací u pacientů léčených kombinací se salmeterolem či trojkombinací (62,8 % vs 64,8 % vs 60,0 %). Trojkombinace však vedla oproti tiotropiu s placebem k výraznému zlepšení plicních funkcí (p = 0,05) a kvality života (p = 0,01) a ke snížení počtu hospitalizací z důvodu exacerbace základního onemocnění (IRR: 0,53; 95% CI: 0,33–0,86) a hospitalizaci z jakékoliv příčiny (IRR: 0,67; 95% CI: 0,45–0,99). Naproti tomu dvojkombinace oproti tiotropiu samotnému neposkytovala pacientům v těchto parametrech signifikantní zlepšení.

S cílem objasnit, zda tiotropium v kombinaci se salmeterolem či v trojkombinaci s fluticasonem a salmeterolem zlepšuje klinický stav pacientů se středně těžkou až těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci oproti tiotropiu samotnému, byla nově provedena dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie, které se zúčastnilo 449 nemocných. Během jednoho roku trvání studie byl u pacientů léčených tiotropiem v kombinaci s placebem počet exacerbací prakticky srovnatelný s počtem exacerbací u pacientů léčených kombinací se salmeterolem či trojkombinací (62,8 % vs 64,8 % vs 60,0 %). Trojkombinace však vedla oproti tiotropiu s placebem k výraznému zlepšení plicních funkcí (p = 0,05) a kvality života (p = 0,01) a ke snížení počtu hospitalizací z důvodu exacerbace základního onemocnění (IRR: 0,53; 95% CI: 0,33–0,86) a hospitalizaci z jakékoliv příčiny (IRR: 0,67; 95% CI: 0,45–0,99). Naproti tomu dvojkombinace oproti tiotropiu samotnému neposkytovala pacientům v těchto parametrech signifikantní zlepšení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky