Kombinace LABA a kortikosteroidů vs LABA samotné v léčbě chronické obstruční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Současné podání inhalačních kortikosteroidů s dlouhodobě působícími b2-agonisty (LABA – long-acting beta-agonists) v jednom inhalátoru má za cíl co možná nejúčinněji léčit nemocné, a to i s ohledem na předpokládanou lepší compliance k takové léčbě. S cílem porovnat uvedenou kombinaci oproti samotným LABA u pacientů s CHOPN byla provedena metaanalýza dosud publikovaných studií s celkovým počtem 7 598 nemocných. Výskyt exacerbací byl sice výrazně nižší u nemocných léčených fixní kombinací (RR: 0,82; 95% CI: 0,78–0,88), avšak s ohledem na mortalitu již rozdíl nebyl patrný. Kombinovaná léčba byla navíc provázena i vyšším výskytem pneumonie (OR: 1,62; 95% CI: 1,35–1,94), avšak i přesto byla v porovnání se samotným LABA spojena s výrazně lepší kvalitou života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky