Bezpečnost bevacizumabu – výsledky studie PACORES

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Bevacizumab je humanizovaná rekombinantní monoklonální protilátka IgG, která se specificky váže a zároveň inhibuje vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), podobně jako pegaptanib či ranibizumab, a je tak s výhodou využíván při choroidální neovaskularizaci (CNV). U 1 265 pacientů, kterým byl bevacizumab injikován z důvodu proliferativní diabetické retinopatie, diabetického makulárního edému, okluze retinálních žil či CNV (celkem 4 303 intravitreálních injekcí), byla sledována jeho klinická bezpečnost. Výskyt závažných systémových nežádoucích účinků byl zjištěn u 1,5 % léčených (n = 18), přičemž se jednalo o akutní zvýšení krevního tlaku, cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu, aneurysma ilických tepen, amputaci prstu u nohou či úmrtí. Z očních komplikací se jednalo o bakteriální endophtalmitidu, odchlípení sítnice, uveitidu. Bevacizumab v dávkách 1,25 či 2,5 mg s ohledem na počet provedených zákroků je podle autorů studie, současně s ohledem na svoji účinnost, velice přínosným léčivem ve svých indikacích.

Bevacizumab je humanizovaná rekombinantní monoklonální protilátka IgG, která se specificky váže a zároveň inhibuje vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), podobně jako pegaptanib či ranibizumab, a je tak s výhodou využíván při choroidální neovaskularizaci (CNV). U 1 265 pacientů, kterým byl bevacizumab injikován z důvodu proliferativní diabetické retinopatie, diabetického makulárního edému, okluze retinálních žil či CNV (celkem 4 303 intravitreálních injekcí), byla sledována jeho klinická bezpečnost. Výskyt závažných systémových nežádoucích účinků byl zjištěn u 1,5 % léčených (n = 18), přičemž se jednalo o akutní zvýšení krevního tlaku, cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu, aneurysma ilických tepen, amputaci prstu u nohou či úmrtí. Z očních komplikací se jednalo o bakteriální endophtalmitidu, odchlípení sítnice, uveitidu. Bevacizumab v dávkách 1,25 či 2,5 mg s ohledem na počet provedených zákroků je podle autorů studie, současně s ohledem na svoji účinnost, velice přínosným léčivem ve svých indikacích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky