Beclomethason/formoterol vs fluticason/salmeterol u těžkého astmatu

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Dle platných doporučených terapeutických postupů je v léčbě středně těžkého až těžkého bronchiálního astmatu doporučeno současné podávání inhalačních kortikosteroidů společně s dlouhodobě působícími b2-mimetiky. Ve III. fázi klinického zkoušení byla v rámci mezinárodní, dvojitě zaslepené a randomizované studie porovnávána účinnost nové fixní kombinace beclomethason/formoterol oproti kombinaci fluticason/salmeterol. Zúčastnilo se jí 228 astmatiků, kteří užívali beclomethason/formoterol v dávce 100/6 mg, nebo fluticason/salmeterol v dávce 125/25 mg, vždy po 2 inhalacích 2x denně. Fixní kombinace beclomethasonu s formoterolem podle očekávání zajistila rychlejší bronchodilatační účinek, avšak v ostatních sledovaných parametrech byly obě fixní kombinace srovnatelné, a to s ohledem na účinnost i bezpečnost.

Dle platných doporučených terapeutických postupů je v léčbě středně těžkého až těžkého bronchiálního astmatu doporučeno současné podávání inhalačních kortikosteroidů společně s dlouhodobě působícími b2-mimetiky. Ve III. fázi klinického zkoušení byla v rámci mezinárodní, dvojitě zaslepené a randomizované studie porovnávána účinnost nové fixní kombinace beclomethason/formoterol oproti kombinaci fluticason/salmeterol. Zúčastnilo se jí 228 astmatiků, kteří užívali beclomethason/formoterol v dávce 100/6 mg, nebo fluticason/salmeterol v dávce 125/25 mg, vždy po 2 inhalacích 2x denně. Fixní kombinace beclomethasonu s formoterolem podle očekávání zajistila rychlejší bronchodilatační účinek, avšak v ostatních sledovaných parametrech byly obě fixní kombinace srovnatelné, a to s ohledem na účinnost i bezpečnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky