Dasatinib – nové informace o dávkování, účinnosti a bezpečnosti

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc a LF UP, Olomouc

Souhrn

Před více než rokem byl v Evropě registrován dasatinib (Sprycel) určený k léčbě nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML) a Philadelphia chromosom (Ph) pozitivní akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) rezistentních nebo nesnášejících imatinib. Sprycel vyrábí společnost Bristol-Myers Squibb. Jde o selektivní kompetitivní duální inhibitor tyrosinové kinázy Bcr/Abl a Src kináz. In vitro jde zatím o nejúčinnější inhibitor tyrosinové kinázy Bcr/Abl, který je schopen blokovat jak aktivní, tak inaktivní formu enzymu a je 325x účinnější než imatinib. Podrobnosti o jeho farmakologických vlastnostech a prvních zkušenostech z klinických studií jsme shrnuli nedávno. Cílem tohoto příspěvku je referovat o nových informacích, které byly v souvislosti s užitím dasatinibu v hematologii publikovány během posledních měsíců.

Před více než rokem byl v Evropě registrován dasatinib (Sprycel) určený k léčbě nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML) a Philadelphia chromosom (Ph) pozitivní akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) rezistentních nebo nesnášejících imatinib. Sprycel vyrábí společnost Bristol-Myers Squibb. Jde o selektivní kompetitivní duální inhibitor tyrosinové kinázy Bcr/Abl a Src kináz. In vitro jde zatím o nejúčinnější inhibitor tyrosinové kinázy Bcr/Abl, který je schopen blokovat jak aktivní, tak inaktivní formu enzymu a je 325x účinnější než imatinib. Podrobnosti o jeho farmakologických vlastnostech a prvních zkušenostech z klinických studií jsme shrnuli nedávno. Cílem tohoto příspěvku je referovat o nových informacích, které byly v souvislosti s užitím dasatinibu v hematologii publikovány během posledních měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky