Oxid arsenitý v léčbě akutní promyelocytární leukemie

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Kořístek
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika, FN Bohunice, Brno

Souhrn

Oxid arsenitý, chemickým vzorcem As2O3, je vcelku běžná sloučenina arsenu, známá také pod triviálním názvem arsenik, případně pod staršími českými jmény utrejch nebo utrých, případně arsenový květ či arsenové sklo. Jedná se o jeden ze tří oxidů arsenu a setkáváme se s ním nejčastěji v podobě bílého krystalického nebo amorfního prášku či hrudek. Jedná se o látku bez zápachu, ve své podstatě velmi toxickou. Smrt nastává během několika hodin po požití přibližně 0,3 g arseniku (s ohledem na individuální stav osoby). Pro svoje vlastnosti se používal již před více než 1 000 lety k hubení hlodavců, ale rovněž byl populární mezi traviči, asi nejznámější byla v tomto ohledu rodina Borgiů, která pomocí likvidace svých soupeřů arsenikem dosáhla v 15. a 16. století obrovského vlivu včetně obsazení dvou papežských stolců. Akutní otrava arsenikem má poměrně typický průběh, který se asi nejvíce pojí s představou laiků o alimentární otravě: po přibližně půlhodině se objeví drásání a pálení v hrdle a jícnu, k němuž se brzo přidruží prudké bolesti břicha se zvracením a průjmy.

Oxid arsenitý, chemickým vzorcem As2O3, je vcelku běžná sloučenina arsenu, známá také pod triviálním názvem arsenik, případně pod staršími českými jmény utrejch nebo utrých, případně arsenový květ či arsenové sklo. Jedná se o jeden ze tří oxidů arsenu a setkáváme se s ním nejčastěji v podobě bílého krystalického nebo amorfního prášku či hrudek. Jedná se o látku bez zápachu, ve své podstatě velmi toxickou. Smrt nastává během několika hodin po požití přibližně 0,3 g arseniku (s ohledem na individuální stav osoby). Pro svoje vlastnosti se používal již před více než 1 000 lety k hubení hlodavců, ale rovněž byl populární mezi traviči, asi nejznámější byla v tomto ohledu rodina Borgiů, která pomocí likvidace svých soupeřů arsenikem dosáhla v 15. a 16. století obrovského vlivu včetně obsazení dvou papežských stolců. Akutní otrava arsenikem má poměrně typický průběh, který se asi nejvíce pojí s představou laiků o alimentární otravě: po přibližně půlhodině se objeví drásání a pálení v hrdle a jícnu, k němuž se brzo přidruží prudké bolesti břicha se zvracením a průjmy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky