Trastuzumab

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Před více než dvaceti lety byla popsána nadměrná exprese receptoru typu 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2/neu či ErbB-2), která se objevuje přibližně u 20–30 % invazivních karcinomů prsu. Pacientky s takovým nádorem mají horší celkové přežívání a odlišnou odpovídavost na řadu chemoterapeutik a hormonálních přípravků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky