Bevacizumab v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň

Souhrn

Chemoterapie nabízí účinnou paliativní léčbu metastatického onemocnění kolorekta, neposkytuje však možnost jeho úplného vyléčení. Samostatná chemoterapie prodloužila přežívání nemocných na 20 měsíců, v kombinaci s léčbou biologickou pak na déle než dva roky. Kombinace neoadjuvantní chemoterapie s biologickou léčbou umožňuje downstaging inoperabilních jaterních metastáz. Jejich následná resekce pak výrazně prodlužuje přežívání těchto nemocných a zásadně mění jejich prognózu. Přidání bevacizumabu k jakékoliv chemoterapii po první progresi onemocnění prodlužuje přežívání nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Chemoterapie nabízí účinnou paliativní léčbu metastatického onemocnění kolorekta, neposkytuje však možnost jeho úplného vyléčení. Samostatná chemoterapie prodloužila přežívání nemocných na 20 měsíců, v kombinaci s léčbou biologickou pak na déle než dva roky. Kombinace neoadjuvantní chemoterapie s biologickou léčbou umožňuje downstaging inoperabilních jaterních metastáz. Jejich následná resekce pak výrazně prodlužuje přežívání těchto nemocných a zásadně mění jejich prognózu. Přidání bevacizumabu k jakékoliv chemoterapii po první progresi onemocnění prodlužuje přežívání nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky