Erlotinib

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

Souhrn

Receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor – EGFR), který je označován rovněž jako lidský epidermální receptor-1 (human epidermal receptor-1 – HER1), je jedním ze čtyř podobných receptorů rodiny erbB – HER1/erbB1; HER2/neu/erbB2; HER3/erbB3 a HER4/erbB4. Jedná se o transmembránový glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti 170 000.

Receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor – EGFR), který je označován rovněž jako lidský epidermální receptor-1 (human epidermal receptor-1 – HER1), je jedním ze čtyř podobných receptorů rodiny erbB – HER1/erbB1; HER2/neu/erbB2; HER3/erbB3 a HER4/erbB4. Jedná se o transmembránový glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti 170 000.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky