Léčba invazivních mykotických infekcí u onkologických nemocných

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Ráčil*, Mgr. Iva Kocmanová**
MUDr. Barbora Weinbergerová*
MUDr. Jana Winterová*
MUDr. Šárka Bohatá***
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.*
Autoři - působiště: *Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU, Brno
**Oddělení klinické mikrobiologie FN, Brno
***Radiologická klinika FN a LF MU, Brno

Souhrn

Během posledních dvou desetiletí celosvětově výrazně narůstá incidence invazivních mykotických infekcí (IFI). K příčinám tohoto jevu patří kromě zlepšení diagnostických postupů především pokroky v lékařské péči, které umožňují přežívání nemocných se závažnými a život ohrožujícími chorobami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky