Léčba invazivních mykotických infekcí u onkologických nemocných

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Ráčil1, Mgr. Iva Kocmanová2
MUDr. Barbora Weinbergerová1
MUDr. Jana Winterová1
MUDr. Šárka Bohatá3
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.1
Autoři - působiště: 1 Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU, Brno
2 Oddělení klinické mikrobiologie FN, Brno
3 Radiologická klinika FN a LF MU, Brno

Souhrn

Během posledních dvou desetiletí celosvětově výrazně narůstá incidence invazivních mykotických infekcí (IFI). K příčinám tohoto jevu patří kromě zlepšení diagnostických postupů především pokroky v lékařské péči, které umožňují přežívání nemocných se závažnými a život ohrožujícími chorobami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky