Současné možnosti léčby karcinomů hlavy a krku

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
MUDr. Jana Neuwirthová1
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.1
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.1
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum, Oddělení klinické a radiační onkologie, 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv Anny v Brně

Souhrn

Maligní nádory hlavy a krku tvoří v převážné většině spinocelulární karcinomy, v menším procentu jsou zastoupeny další histologické typy. Nádory hlavy a krku patří k jedné z předních příčin úmrtí na zhoubná onemocnění. V roce 2006 bylo na celém světě diagnostikováno 500 000 nových případů.1 Přibližně 60 % pacientů se nachází v pokročilých stadiích III a IV, u nichž je většinou prognóza přežití velmi špatná. Funkční a kosmetická postižení jsou devastujícími průvodci těchto onemocnění, a to i u úspěšně vyléčených nemocných. Základním léčebným přístupem byla od 60. let chirurgie a radioterapie. Předností radioterapie je možnost zachování orgánu, chirurgie může vést k delšímu přežití. Pro nemocné s pokročilým onemocněním je indikována pouze radioterapie, chemoradioterapie nebo paliativní chemoterapie, pětileté přežití je menší než 20 %.

Maligní nádory hlavy a krku tvoří v převážné většině spinocelulární karcinomy, v menším procentu jsou zastoupeny další histologické typy. Nádory hlavy a krku patří k jedné z předních příčin úmrtí na zhoubná onemocnění. V roce 2006 bylo na celém světě diagnostikováno 500 000 nových případů.1 Přibližně 60 % pacientů se nachází v pokročilých stadiích III a IV, u nichž je většinou prognóza přežití velmi špatná. Funkční a kosmetická postižení jsou devastujícími průvodci těchto onemocnění, a to i u úspěšně vyléčených nemocných. Základním léčebným přístupem byla od 60. let chirurgie a radioterapie. Předností radioterapie je možnost zachování orgánu, chirurgie může vést k delšímu přežití. Pro nemocné s pokročilým onemocněním je indikována pouze radioterapie, chemoradioterapie nebo paliativní chemoterapie, pětileté přežití je menší než 20 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky