Současné možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Autoři - působiště: Klinika TRN FN, Plzeň
Bronchogenní karcinom zůstává závažným medicínským i společenským problémem, tyto skutečnosti jsou dány častým výskytem, obvykle pozdním příchodem nemocných k lékaři, komplikovanou diagnostikou, která vyžaduje rozsáhlou mezioborovou spolupráci, a obvykle rychlou progresí nemoci. V roce 2004 bylo podle WHO ve světě registrováno 1,2 milionu nových onemocnění a 1,1 milionu úmrtí na tuto chorobu, v České republice byl tento nádor zjištěn u 4 681 nemocných mužů a u 1 561 žen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky