Polyneuropatie – jedna z hlavních komplikací léčby myelomu

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.
Autoři - působiště: I. Interní klinika 1. LF UK a VFN , Praha

Souhrn

Prognóza nemocných s mnohočetným myelomem (MM) se v posledním desetiletí významně zlepšila díky zavedení nových léků, někdy také nazývaných „cílená terapie“ („targeted therapy“).1 Spolu s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk a standardní chemoterapií máme tak k dispozici tři modality léčby, které lze díky odlišné toxicitě, resp. mechanismům účinku využívat v kombinaci či sekvenčně (vhodným kombinacím a postupům je věnována řada probíhajících klinických studií). Současně však také vyvstává otázka řešení – a zejména prevence – nežádoucích účinků, které v dřívější době buď nebyly v popředí zájmu (z hlediska frekvence a tíže postižení), nebo se při kratší době přežívání ani nerozvinuly. Jedná se zejména o polyneuropatii (PN), která komplikuje léčbu oběma v současnosti hlavními zástupci cílené terapie – bortezomibem i thalidomidem.

Prognóza nemocných s mnohočetným myelomem (MM) se v posledním desetiletí významně zlepšila díky zavedení nových léků, někdy také nazývaných „cílená terapie“ („targeted therapy“).1 Spolu s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk a standardní chemoterapií máme tak k dispozici tři modality léčby, které lze díky odlišné toxicitě, resp. mechanismům účinku využívat v kombinaci či sekvenčně (vhodným kombinacím a postupům je věnována řada probíhajících klinických studií). Současně však také vyvstává otázka řešení – a zejména prevence – nežádoucích účinků, které v dřívější době buď nebyly v popředí zájmu (z hlediska frekvence a tíže postižení), nebo se při kratší době přežívání ani nerozvinuly. Jedná se zejména o polyneuropatii (PN), která komplikuje léčbu oběma v současnosti hlavními zástupci cílené terapie – bortezomibem i thalidomidem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky