Starší a novější bisfosfonáty v léčbě kostních metastáz – pohled farmakologa

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň

Souhrn

V každé skupině farmak dochází k vývoji od objevu základního léku ve skupině k zavedení dalších analogických zástupců. Novější substance pak představují většinou kvantitativní posun ve smyslu vyšší účinnosti či lepší snášenlivosti. Zdokonalení lze očekávat také ve výhodnější cestě podání nebo v jednodušším dávkování. Bisfosfonáty je možno považovat za skupinu s dramatickým rozvojem, neboť jejich první použití v terapii se datuje do poloviny 80. let. V předloženém textu jsou stručně zmíněny farmakologické odlišnosti starších a novějších léčiv používaných v indikaci metastatické kostní nádorové nemoci a je činěn pokus zhodnotit, zda se projevila jako výhodná v klinických studiích při vzájemném srovnání.

V každé skupině farmak dochází k vývoji od objevu základního léku ve skupině k zavedení dalších analogických zástupců. Novější substance pak představují většinou kvantitativní posun ve smyslu vyšší účinnosti či lepší snášenlivosti. Zdokonalení lze očekávat také ve výhodnější cestě podání nebo v jednodušším dávkování. Bisfosfonáty je možno považovat za skupinu s dramatickým rozvojem, neboť jejich první použití v terapii se datuje do poloviny 80. let. V předloženém textu jsou stručně zmíněny farmakologické odlišnosti starších a novějších léčiv používaných v indikaci metastatické kostní nádorové nemoci a je činěn pokus zhodnotit, zda se projevila jako výhodná v klinických studiích při vzájemném srovnání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky