Hepatocelulární karcinom – nové možnosti léčby

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Soňa Argalácsová
MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.1
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
1 IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Primární karcinomy jater se nejvíce vyskytují v Asii a v subsaharské Africe. V Číně je zaznamenáno ročně kolem 250 000 nových onemocnění, v České republice je to za rok více než 500 nových onemocnění. V absolutních počtech je tak Česká republika na 57. místě. V přepočtu onemocnění na 100 000 obyvatel je na prvním místě Mongolsko s 53 novými onemocněními na 100 000 obyvatel, následované Jižní Koreou (47) a Čínou (38). V České republice je ročně diagnostikováno 10 nových onemocnění na 100 000 obyvatel. Onemocnění je častější u mužů a počty nových onemocnění se postupně zvyšují, s ohledem na nárůst výskytu ve vyšší věkové skupině. Incidence hepatocelulárního karcinomu (HCC) se rovněž neustále zvyšuje. Očekává se, že tento vzestup dosáhne fáze plateau v roce 2020. Nově se ukazuje, že maximum výskytu HCC se postupně posunuje do nižší věkové skupiny – mezi 45 a 54 lety.

Primární karcinomy jater se nejvíce vyskytují v Asii a v subsaharské Africe. V Číně je zaznamenáno ročně kolem 250 000 nových onemocnění, v České republice je to za rok více než 500 nových onemocnění. V absolutních počtech je tak Česká republika na 57. místě. V přepočtu onemocnění na 100 000 obyvatel je na prvním místě Mongolsko s 53 novými onemocněními na 100 000 obyvatel, následované Jižní Koreou (47) a Čínou (38). V České republice je ročně diagnostikováno 10 nových onemocnění na 100 000 obyvatel. Onemocnění je častější u mužů a počty nových onemocnění se postupně zvyšují, s ohledem na nárůst výskytu ve vyšší věkové skupině. Incidence hepatocelulárního karcinomu (HCC) se rovněž neustále zvyšuje. Očekává se, že tento vzestup dosáhne fáze plateau v roce 2020. Nově se ukazuje, že maximum výskytu HCC se postupně posunuje do nižší věkové skupiny – mezi 45 a 54 lety.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky