Vliv přidání cetuximabu k irinotecanu s ohledem na kvalitu života – studie EPIC

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Cetuximab je monoklonální protilátka, která byla uvedena do klinické praxe teprve nedávno. Je využíván v kombinaci s irinotecanem v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, jehož buňky na svém povrchu exprimují receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR – Epidermal Growth Factor Receptor), a to po selhání cytotoxické léčby zahrnující i irinotecan. Vazba cetuximabu na EGFR vede k omezení proliferace, novotvorby cév či dediferenciace za současné stimulace apoptózy, čímž se do jisté míry zabraňuje i vzniku metastáz.

Cetuximab je monoklonální protilátka, která byla uvedena do klinické praxe teprve nedávno. Je využíván v kombinaci s irinotecanem v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, jehož buňky na svém povrchu exprimují receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR – Epidermal Growth Factor Receptor), a to po selhání cytotoxické léčby zahrnující i irinotecan. Vazba cetuximabu na EGFR vede k omezení proliferace, novotvorby cév či dediferenciace za současné stimulace apoptózy, čímž se do jisté míry zabraňuje i vzniku metastáz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky