Kvalita života při léčbě cetuximabem u pacientů s pokročilým karcinomem kolorekta

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Z předchozích klinických studií je zřejmé, že cetuximab, jakožto nově vyvinutá IgG1 monoklonální protilátka určená k léčbě pacientů s pokročilým karcinomem kolorekta, je schopen výrazně prodloužit dobu přežívání. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou získané roky života pacienty samotnými hodnoceny jako dostatečně hodnotné a kvalitní. S cílem pokud možno co nejpřesněji objektivizovat vztah mezi podávanou léčbou cetuximabem a dosaženou kvalitou života byla provedena klinická randomizovaná studie, jejíž výsledky byly prezentovány v loňském roce na kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Z předchozích klinických studií je zřejmé, že cetuximab, jakožto nově vyvinutá IgG1 monoklonální protilátka určená k léčbě pacientů s pokročilým karcinomem kolorekta, je schopen výrazně prodloužit dobu přežívání. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou získané roky života pacienty samotnými hodnoceny jako dostatečně hodnotné a kvalitní. S cílem pokud možno co nejpřesněji objektivizovat vztah mezi podávanou léčbou cetuximabem a dosaženou kvalitou života byla provedena klinická randomizovaná studie, jejíž výsledky byly prezentovány v loňském roce na kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky