Lenalidomid plus dexamethason v léčbě recidivujícího nebo refrakterního vícečetného myelomu

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Lenalidomid je strukturální analog thalidomidu s podobným, ale o něco slabším biologickým účinkem. Tato placebem kontrolovaná studie III. fáze zkoumala účinnost kombinace lenalidomid plus dexamethason v léčbě recidivujícího nebo refrakterního vícečetného myelomu. Z 351 pacientů, kteří absolvovali nejméně jednu předchozí terapii myelomu, bylo 176 náhodným způsobem přiřazeno k užívání 25 mg perorálního lenalidomidu a 175 k podávání placeba, v obou případech od 1. do 21. dne 28denního cyklu. Všichni pacienti dostali kromě toho 40 mg perorálního dexamethasonu 1. až 4. den, 9. až 12. den a 17. až 20. den prvních čtyř cyklů, a poté, po čtvrtém cyklu, pouze 1. až 4. den. Pacienti pokračovali v účasti ve studii až do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelných toxických účinků. Primárním výsledným ukazatelem byla doba do progrese.

Lenalidomid je strukturální analog thalidomidu s podobným, ale o něco slabším biologickým účinkem. Tato placebem kontrolovaná studie III. fáze zkoumala účinnost kombinace lenalidomid plus dexamethason v léčbě recidivujícího nebo refrakterního vícečetného myelomu. Z 351 pacientů, kteří absolvovali nejméně jednu předchozí terapii myelomu, bylo 176 náhodným způsobem přiřazeno k užívání 25 mg perorálního lenalidomidu a 175 k podávání placeba, v obou případech od 1. do 21. dne 28denního cyklu. Všichni pacienti dostali kromě toho 40 mg perorálního dexamethasonu 1. až 4. den, 9. až 12. den a 17. až 20. den prvních čtyř cyklů, a poté, po čtvrtém cyklu, pouze 1. až 4. den. Pacienti pokračovali v účasti ve studii až do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelných toxických účinků. Primárním výsledným ukazatelem byla doba do progrese.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky