Capecitabin a oxaliplatina v léčbě pokročilého karcinomu jícnu

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Autoři hodnotili capecitabin (perorální fluoropyrimidin) a oxaliplatinu (sloučeninu platiny) jako možné alternativy infuzního fluorouracilu, resp. cisplatiny u neléčeného pokročilého karcinomu jícnu. V uspořádání 2 x 2 faktory bylo 1 002 pacientů náhodným způsobem přiřazeno k léčbě trojkombinací epirubicin a cisplatina buď s fluorouracilem (ECF), nebo s capecitabinem (ECX), nebo trojkombinací epirubicin a oxaliplatina buď s fluorouracilem (EOF), nebo s capecitabinem (EOX). Primárním sledovaným ukazatelem byla rovnocennost (noninferiority) v celkovém přežívání pro schémata léčby trojkombinacemi obsahujícími capecitabin v porovnání s fluorouracilem, a trojkombinacemi obsahujícími oxaliplatinu v porovnání s cisplatinou.

Autoři hodnotili capecitabin (perorální fluoropyrimidin) a oxaliplatinu (sloučeninu platiny) jako možné alternativy infuzního fluorouracilu, resp. cisplatiny u neléčeného pokročilého karcinomu jícnu. V uspořádání 2 x 2 faktory bylo 1 002 pacientů náhodným způsobem přiřazeno k léčbě trojkombinací epirubicin a cisplatina buď s fluorouracilem (ECF), nebo s capecitabinem (ECX), nebo trojkombinací epirubicin a oxaliplatina buď s fluorouracilem (EOF), nebo s capecitabinem (EOX). Primárním sledovaným ukazatelem byla rovnocennost (noninferiority) v celkovém přežívání pro schémata léčby trojkombinacemi obsahujícími capecitabin v porovnání s fluorouracilem, a trojkombinacemi obsahujícími oxaliplatinu v porovnání s cisplatinou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky