Nelarabin navozuje kompletní remisi u dospělých s recidivující nebo refrakterní akutní lymfoblastickou leukemií nebo lymfoblastickým lymfomem z buněk linie T: studie Cancer and Leukemia Group B 19801

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Nelarabin (506U78) je solubilní prolék pro 9-b-D-arabinofuranosylguanin (ara-G), což je derivát deoxyguanosinu. Autoři léčili 26 pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií z T-buněk (T-ALL) a 13 pacientů s lymfoblastickým lymfomem z T-buněk (T-LBL) nelarabinem. Všichni pacienti byli refrakterní na nejméně jeden vícelékový režim, nebo u nich došlo k recidivě po dosažení kompletní remise. Nelarabin byl podáván obden (1., 3. a 5. den) v dávce 1,5 g/m2/den. Cykly byly opakovány jednou za 22 dnů. Medián věku pacientů byl 34 roků (rozpětí: 16–66 roků); 32 (82 %) pacientů byli muži. Bylo dosaženo četnosti kompletních remisí 31 % (95% interval spolehlivosti [CI]: 17–48 %) a četnosti celkové odpovědi 41 % (95% CI: 26–58%). Významnějšími nežádoucími účinky byly neutropenie a trombocytopenie 3. nebo 4. stupně, které se vyskytly u 37 %, resp. 26 % pacientů.

Nelarabin (506U78) je solubilní prolék pro 9-b-D-arabinofuranosylguanin (ara-G), což je derivát deoxyguanosinu. Autoři léčili 26 pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií z T-buněk (T-ALL) a 13 pacientů s lymfoblastickým lymfomem z T-buněk (T-LBL) nelarabinem. Všichni pacienti byli refrakterní na nejméně jeden vícelékový režim, nebo u nich došlo k recidivě po dosažení kompletní remise. Nelarabin byl podáván obden (1., 3. a 5. den) v dávce 1,5 g/m2/den. Cykly byly opakovány jednou za 22 dnů. Medián věku pacientů byl 34 roků (rozpětí: 16–66 roků); 32 (82 %) pacientů byli muži. Bylo dosaženo četnosti kompletních remisí 31 % (95% interval spolehlivosti [CI]: 17–48 %) a četnosti celkové odpovědi 41 % (95% CI: 26–58%). Významnějšími nežádoucími účinky byly neutropenie a trombocytopenie 3. nebo 4. stupně, které se vyskytly u 37 %, resp. 26 % pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky