Anastrozol a tamoxifen jako adjuvantní léčba pokročilého karcinomu prsu – studie ATAC

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu je u žen nejčastějším druhem nádorového bujení a současně je i nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Celosvětově byl např. v roce 2002 nádor prsu diagnostikován u 1,15 milionu žen; tentýž rok z této příčiny zemřelo 410 000 žen. V rozvinutých zemích jsou přitom až tři čtvrtiny případů diagnostikovány u postmenopauzálních žen; 80 % z těchto nádorů vykazuje pozitivitu na hormonální receptory (HER).

Karcinom prsu je u žen nejčastějším druhem nádorového bujení a současně je i nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Celosvětově byl např. v roce 2002 nádor prsu diagnostikován u 1,15 milionu žen; tentýž rok z této příčiny zemřelo 410 000 žen. V rozvinutých zemích jsou přitom až tři čtvrtiny případů diagnostikovány u postmenopauzálních žen; 80 % z těchto nádorů vykazuje pozitivitu na hormonální receptory (HER).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky