HER2 a odpověď karcinomu plic s pozitivními uzlinami na paclitaxel

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Stav receptoru pro lidský epidermální růstový faktor typu 2 (HER2) nádorových buněk předpovídá klinické výsledky u žen, které jsou léčeny adjuvantní chemoterapií založenou na antracyklinech. Autoři formulovali hypotézu, že pozitivita HER2 předpovídá přínos adjuvantních dávek doxorubicinu navíc nad standardní dávkové úrovně, a kromě toho přínos přidání paclitaxelu po adjuvantní chemoterapii kombinací doxorubicin plus cyclophosphamid, nebo obojí přínos.

Stav receptoru pro lidský epidermální růstový faktor typu 2 (HER2) nádorových buněk předpovídá klinické výsledky u žen, které jsou léčeny adjuvantní chemoterapií založenou na antracyklinech. Autoři formulovali hypotézu, že pozitivita HER2 předpovídá přínos adjuvantních dávek doxorubicinu navíc nad standardní dávkové úrovně, a kromě toho přínos přidání paclitaxelu po adjuvantní chemoterapii kombinací doxorubicin plus cyclophosphamid, nebo obojí přínos.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky