Vliv hormonální léčby na detekci karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vztah mezi podáváním kombinované hormonální léčby a možností diagnostikovat karcinom prsu mamografií či cestou biopsie byl předmětem hodnocení v souboru 16 608 postmenopauzálních žen – léčba konjugovaným ekvinním estrogenem v dávce 0,625 mg/den v kombinaci s medroxyprogesteronem 2,5 mg/den či placebo. Aplikace kombinované léčby byla oproti placebu spojena s významně vyšším počtem patologických nálezů (35 vs 23 %; p < 0,001), a to za nižší senzitivity pro detekci tumoru a současně s vyšším počtem provedených biopsií (10 vs 6,1 %; p < 0,001). Užívání HRT po dobu nejméně 5 let bylo spojeno s výrazně častějšími změnami na mamogramu, s čímž je třeba kalkulovat při péči o takto léčené pacientky.

Vztah mezi podáváním kombinované hormonální léčby a možností diagnostikovat karcinom prsu mamografií či cestou biopsie byl předmětem hodnocení v souboru 16 608 postmenopauzálních žen – léčba konjugovaným ekvinním estrogenem v dávce 0,625 mg/den v kombinaci s medroxyprogesteronem 2,5 mg/den či placebo. Aplikace kombinované léčby byla oproti placebu spojena s významně vyšším počtem patologických nálezů (35 vs 23 %; p < 0,001), a to za nižší senzitivity pro detekci tumoru a současně s vyšším počtem provedených biopsií (10 vs 6,1 %; p < 0,001). Užívání HRT po dobu nejméně 5 let bylo spojeno s výrazně častějšími změnami na mamogramu, s čímž je třeba kalkulovat při péči o takto léčené pacientky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky