Bortezomib plus melphalan a prednison u starších dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem: nejnovější výsledky doby do příhody a předpovědní faktory doby do progrese

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Je třeba najít nové léčebné postupy, jež by nabídly u starších nově diagnostikovaných pacientů s vícečetným myelomem zvýšenou účinnost. Jedna strategie spočívá v kombinaci melphalanu a prednisonu s novými léky. Ve studii I./II. fáze, v níž byl podáván bortezomib s  melphalanem a prednisonem (VMP) u 60 nově diagnostikovaných pacientů s vícečetným myelomem a mediánem věku 75 roků, autoři již dříve popsali 89% četnost odpovědí, z nichž 32 % bylo kompletních a 11 % téměř kompletních. V této práci jsou podány nejnovější údaje o době do příhody a je popsán vliv předpovědních faktorů špatné prognózy na dosažené výsledky.

Je třeba najít nové léčebné postupy, jež by nabídly u starších nově diagnostikovaných pacientů s vícečetným myelomem zvýšenou účinnost. Jedna strategie spočívá v kombinaci melphalanu a prednisonu s novými léky. Ve studii I./II. fáze, v níž byl podáván bortezomib s  melphalanem a prednisonem (VMP) u 60 nově diagnostikovaných pacientů s vícečetným myelomem a mediánem věku 75 roků, autoři již dříve popsali 89% četnost odpovědí, z nichž 32 % bylo kompletních a 11 % téměř kompletních. V této práci jsou podány nejnovější údaje o době do příhody a je popsán vliv předpovědních faktorů špatné prognózy na dosažené výsledky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky