Randomizovaná studie II. fáze hodnotící léčbu kombinací cetuximab plus cisplatina/vinorelbin ve srovnání se samotnou cisplatinou/vinorelbinem jako léčbu první linie u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic exprimujícího EGFR

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Studie Lung Cancer Cetuximab Study je otevřená randomizovaná pilotní studie II. fáze hodnotící cisplatinu a vinorelbin v kombinaci s monoklonální protilátkou proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR – epidermal growth factor receptor) cetuximabem v porovnání s léčbou pouze cisplatinou a vinorelbinem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) exprimujícím EGFR.

Studie Lung Cancer Cetuximab Study je otevřená randomizovaná pilotní studie II. fáze hodnotící cisplatinu a vinorelbin v kombinaci s monoklonální protilátkou proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR – epidermal growth factor receptor) cetuximabem v porovnání s léčbou pouze cisplatinou a vinorelbinem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) exprimujícím EGFR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky