Gemcitabin a fluorouracil v léčbě adenokarcinomu pankreatu

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

S cílem objasnit význam přidání gemcitabinu k adjuvantní léčbě fluorouracilem s ohledem na délku přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní byla provedena randomizovaná studie (n = 451), jejímž závěrem bylo zjištění výrazně lepší účinnosti gemcitabinu přidaného ke fluorouracilu. U pacientů s karcinomem hlavy pankreatu při podání gemcitabinu dosáhl medián přežití 20,5 měsíce a tříleté přežívání se pohybovalo kolem 31 %. Naproti tomu ve fluorouracilové skupině byl medián přežití pouze 16,9 měsíce a tříleté přežívání 22 %  (HR: 0,82; 95% CI: 0,65–1,03; p = 0,09). Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl ve výskytu febrilních neutropenií ani infekcí.

S cílem objasnit význam přidání gemcitabinu k adjuvantní léčbě fluorouracilem s ohledem na délku přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní byla provedena randomizovaná studie (n = 451), jejímž závěrem bylo zjištění výrazně lepší účinnosti gemcitabinu přidaného ke fluorouracilu. U pacientů s karcinomem hlavy pankreatu při podání gemcitabinu dosáhl medián přežití 20,5 měsíce a tříleté přežívání se pohybovalo kolem 31 %. Naproti tomu ve fluorouracilové skupině byl medián přežití pouze 16,9 měsíce a tříleté přežívání 22 %  (HR: 0,82; 95% CI: 0,65–1,03; p = 0,09). Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl ve výskytu febrilních neutropenií ani infekcí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky