Docetaxel či mitoxantron v kombinaci s prednisonem v léčbě karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Předmětem klinické studie TAX 327 bylo porovnání účinnosti docetaxelu (každý týden – D1 nebo 1x za 3 týdny – D3) a mitoxantronu (M), a to vždy v kombinaci s prednisonem (P) u pacientů s metastazujícím hormon-rezistentním karcinomem prostaty (n = 1 006). Medián doby přežití byl významně delší ve prospěch docetaxelu: D3P – 19,2 měsíce (95% CI: 17,5–21,3), D1P – 17,8 měsíce (95% CI: 16,2–19,2) a MP – 16,3 měsíce (95% CI: 14,3–17,9). Léčba docetaxelem poskytovala pacientům i větší pravděpodobnost dosažení pozitivní terapeutické odpovědi (18,6 a 16,6 %) oproti MP (13,5 %).

Předmětem klinické studie TAX 327 bylo porovnání účinnosti docetaxelu (každý týden – D1 nebo 1x za 3 týdny – D3) a mitoxantronu (M), a to vždy v kombinaci s prednisonem (P) u pacientů s metastazujícím hormon-rezistentním karcinomem prostaty (n = 1 006). Medián doby přežití byl významně delší ve prospěch docetaxelu: D3P – 19,2 měsíce (95% CI: 17,5–21,3), D1P – 17,8 měsíce (95% CI: 16,2–19,2) a MP – 16,3 měsíce (95% CI: 14,3–17,9). Léčba docetaxelem poskytovala pacientům i větší pravděpodobnost dosažení pozitivní terapeutické odpovědi (18,6 a 16,6 %) oproti MP (13,5 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky