Trastuzumab u karcinomu prsu po adjuvantní chemoterapii

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti HER2, využívaná především v léčbě HER2-pozitivních karcinomů prsu. Nově byly publikovány výsledky mezinárodní klinické studie HERA porovnávající 1- či 2leté podávání trastuzumabu samotného po standardní neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapii žen s HER2-pozitivním karcinomem prsu (n = 5 102). Zjištěné hazard ratio (HR) pro úmrtí u žen léčených trastuzumabem oproti samotné observaci bylo 0,66 (95% CI: 0,47–0,91; p = 0,01). Benefit trastuzumabu byl zřejmý rovněž při hodnocení intervalu bez známek onemocnění – HR: 0,64 (95% CI: 0,54–0,76; p < 0,0001).

Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti HER2, využívaná především v léčbě HER2-pozitivních karcinomů prsu. Nově byly publikovány výsledky mezinárodní klinické studie HERA porovnávající 1- či 2leté podávání trastuzumabu samotného po standardní neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapii žen s HER2-pozitivním karcinomem prsu (n = 5 102). Zjištěné hazard ratio (HR) pro úmrtí u žen léčených trastuzumabem oproti samotné observaci bylo 0,66 (95% CI: 0,47–0,91; p = 0,01). Benefit trastuzumabu byl zřejmý rovněž při hodnocení intervalu bez známek onemocnění – HR: 0,64 (95% CI: 0,54–0,76; p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky