Inhibitor COX-2 celecoxib zabraňuje morfinem indukovanému chronickému zvýšení angiogeneze, nádorového růstu, metastáz a úmrtnosti bez snížení analgetického účinku

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Morfin a příbuzné opioidy jsou hlavními léky při silné bolesti provázející zhoubné nádory. Chronické podávání morfinu však stimuluje angiogenezi a růst nádorů u myší. Autoři zjišťovali, zda celecoxib (inhibitor cyklooxygenázy-2 [COX-2]) zabrání růstu nádoru navozenému morfinem, aniž by nepříznivě ovlivňoval analgetický účinek. Účinek chronického užívání celecoxibu (podávaného perorální sondou přímo do žaludku [gavage]) a/nebo morfinu (podkožně), nebo PBS (fosfátem pufrovaný fyziologický roztok) na nádorový prostaglandin E2 (PGE2), COX-2, angiogenezi, růst nádoru, metastázu, reakci na bolest a na dobu přežívání byl hodnocen v modelu vysoce invazivního SCK karcinomu prsu A/J myší.

Morfin a příbuzné opioidy jsou hlavními léky při silné bolesti provázející zhoubné nádory. Chronické podávání morfinu však stimuluje angiogenezi a růst nádorů u myší. Autoři zjišťovali, zda celecoxib (inhibitor cyklooxygenázy-2 [COX-2]) zabrání růstu nádoru navozenému morfinem, aniž by nepříznivě ovlivňoval analgetický účinek. Účinek chronického užívání celecoxibu (podávaného perorální sondou přímo do žaludku [gavage]) a/nebo morfinu (podkožně), nebo PBS (fosfátem pufrovaný fyziologický roztok) na nádorový prostaglandin E2 (PGE2), COX-2, angiogenezi, růst nádoru, metastázu, reakci na bolest a na dobu přežívání byl hodnocen v modelu vysoce invazivního SCK karcinomu prsu A/J myší.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky