Epothilony – nová skupina cytostatik

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Od doby, kdy taxany začaly být terapeuticky využívány jako cytostatika, již uplynulo bezmála 20 let. I přes veškeré do nich zpočátku vkládané naděje se později ukázala být poměrně značným problémem rezistence nádorových buněk, a to především zprostředkovaná P-glykoproteinem. Epothilony jsou novou skupinou chemoterapeutik, která se pyšní velice podobným mechanismem účinku, avšak jejich podávání není provázeno zmiňovaným rizikem rezistence. Předpokládá se proto, že by z jejich účinku mohli profitovat např. nemocní s metastazujícím karcinomem prsu či prostaty.

Od doby, kdy taxany začaly být terapeuticky využívány jako cytostatika, již uplynulo bezmála 20 let. I přes veškeré do nich zpočátku vkládané naděje se později ukázala být poměrně značným problémem rezistence nádorových buněk, a to především zprostředkovaná P-glykoproteinem. Epothilony jsou novou skupinou chemoterapeutik, která se pyšní velice podobným mechanismem účinku, avšak jejich podávání není provázeno zmiňovaným rizikem rezistence. Předpokládá se proto, že by z jejich účinku mohli profitovat např. nemocní s metastazujícím karcinomem prsu či prostaty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky