Od „single-target“ k „multi-target“ cytostatikům

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Cílená léčba ve smyslu látek schopných indukovat inhibici jedné konkrétní cílové molekuly představuje v současné medicíně hlavní směr, kterým se moderní léčba ubírá. Naproti tomu konvenční cytostatika působí, jak dobře známo, nespecificky, což logicky vede k poškození zdravých tkání. Molekuly kontrolující buněčnou proliferaci či nakonec i buněčnou smrt, mezi které patří např. receptory tyrosinkináz (RTK), jsou dnes nejvyužívanějším cílem, na nějž jsou zaměřovány specifické účinky nově vyvíjených léčiv – monoklonálních protilátek (např. trastuzumab) a inhibitorů tyrosinkináz (např. imatinib). Navzdory původnímu nadšení nad takovým způsobem léčby jsme však stále svědky relabujících onemocnění či rozvoje rezistence, především v důsledku aktivace alternativní RTK. Z tohoto pohledu se do budoucna zdá být výhodnější vyvíjet poněkud méně specificky působící molekuly, které simultánně interagují s vícero RTK – příkladem může být např. sorafenib či sunitinib (blok VEGFR, PDGFR, FLT-3 a c-kit).  

Cílená léčba ve smyslu látek schopných indukovat inhibici jedné konkrétní cílové molekuly představuje v současné medicíně hlavní směr, kterým se moderní léčba ubírá. Naproti tomu konvenční cytostatika působí, jak dobře známo, nespecificky, což logicky vede k poškození zdravých tkání. Molekuly kontrolující buněčnou proliferaci či nakonec i buněčnou smrt, mezi které patří např. receptory tyrosinkináz (RTK), jsou dnes nejvyužívanějším cílem, na nějž jsou zaměřovány specifické účinky nově vyvíjených léčiv – monoklonálních protilátek (např. trastuzumab) a inhibitorů tyrosinkináz (např. imatinib). Navzdory původnímu nadšení nad takovým způsobem léčby jsme však stále svědky relabujících onemocnění či rozvoje rezistence, především v důsledku aktivace alternativní RTK. Z tohoto pohledu se do budoucna zdá být výhodnější vyvíjet poněkud méně specificky působící molekuly, které simultánně interagují s vícero RTK – příkladem může být např. sorafenib či sunitinib (blok VEGFR, PDGFR, FLT-3 a c-kit).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky